Ellipse 2

otevřen každou sobotu 8:00 – 12:00 hod

Ellipse 2

Sběr bioodpadu

Ellipse 2

Sběr velkoobjemového odpadu

  Obecní úřad Nelahozeves a FCC Česká republika s. r. o. pořádají mobilní sběr nebezpečných odpadů v sobotu dne 22. října 2022.   Mobilní sběrna bude přistavena: od do místo 8:00 8:25 Nelahozeves – u hasičárny 8:25 8:45 Lešany – u točny autobusu 8:50 9:10

Z důvodu opakovaných závad na domovní čerpací jímce tlakové splaškové kanalizace opakovaně žádáme občany, aby dodržovali pokyny pro její užívání a nevhazovali zakázané předměty:

Žádáme občany o odstranění větví a keřů, které přesahují ze soukromých pozemků nad pozemky obce a brání průchodu po chodnících.