Ellipse 2

otevřen každou sobotu 8:00 – 12:00 hod

Ellipse 2

Sběr bioodpadu

Ellipse 2

Sběr velkoobjemového odpadu

Správa a údržba obce Nelahozeves jako provozovatel tlakové kanalizace doporučuje občanům, kteří se chtějí připojit na tlakovou splaškovou kanalizaci v obci, aby používali shodnou technologii jako je již v obci používána.

Ve dnech 12.05.2023 – 25.05.2023 budou pracovníci ČEZ Distribuce, a. s. provádět pravidelné odečty elektroměrů v obci, a to v částech Nelahozeves, Hleďsebe a Lešany.