Kanalizace

V obci Nelahozeves je vybudována oddílná tlaková splašková kanalizace, na níž jsou napojeny domovní čerpací jímky (DČJ) vystrojené vřetenovými čerpadly (cca 300 ks).

Níže jsou uvedeny požadované parametry dle projektové dokumentace pro stavbu kanalizace:

  • vřetenové čerpadlo s řezacím zařízením
  • objemový průtok Qr = 45 l/min
  • maximálním dopravní výtlak Hmax = 100 m
  • napětí 3×400 V

Obecně tyto parametry splňuje většina výrobců vřetenových čerpadel, např. AQK, NORIA, PRESSKAN, Sigma atd.

Při stavbě kanalizace byly DČJ v obci vystrojeny čerpadly PRESSKAN 1 ¼“ NP–S (https://presskansystem.cz/o-systemu/). Při realizaci nových tlakových přípojek doporučujeme použít shodnou technologii jako ve zbytku obce, a to především s ohledem na související revize, údržbu a opravy zařízení. Budete platit stočné jako všichni ostatní s nárokem na řešení poruch servisních zásahů v DČJ, ale organizace zajišťující uvedené, nebude schopná servis na atypickém čerpadle jiného výrobce provést.

Zvlášť a pro úplnou informaci upozorňujeme, že při použití odstředivých čerpadel nelze zajistit bezporuchový provoz DČJ.

ČERPADLO NP-S

OVLÁDACÍ AUTOMATIKA