Pronájem bytů

Správa a údržba obce Nelahozeves, příspěvková organizace na základě Zřizovací listiny, schválené na zasedání zastupitelstva obce dne 10.05.2021 s účinností ke dni 01.07.2021 zajišťuje opravu a údržbu bytů a domů ve vlastnictví obce, zejména:

  • zpracování nájemních smluv
  • provádění oprav domů a bytů
  • pravidelné revize

GDPR

Domovní řád Vinopalna

 

Hlášení závad a poruch: tel.: 725 591 100 nebo e-mail: sprava.udrzba@nelahozeves.cz