Správa a údržba obce Nelahozeves

Sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad Nelahozeves a FCC Česká republika s. r. o. pořádají mobilní sběr nebezpečných odpadů v sobotu dne 13. května 2023.

 

Mobilní sběrna bude přistavena:

od do místo
8:00 8:20 Nelahozeves – u hasičárny
8:25 8:45 Lešany – u točny autobusu
8:50 9:10 Nelahozeves – sběrné místo (ul. Zagarolská 316)
9:20 9:40 Nelahozeves – u bytovek (ul. Nádražní)
9:45 10:05 Nelahozeves – u hřiště TJ Dynamo (ul. Pod Strání)

 

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !!!

 

Co bude předmětem sběru

  • vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry
  • použité olejové a palivové filtry
  • použité fritovací oleje v těsnících obalech
  • barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
  • kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
  • nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
  • neupotřebená léčiva
  • fotochemikálie
  • pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdávat na sběrném místě – Zagarolská 316 a není předmětem sběru.
Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!