Správa a údržba obce Nelahozeves

Používání tlakové kanalizace

Z důvodu opakovaných závad na domovní čerpací jímce tlakové splaškové kanalizace opakovaně žádáme občany, aby dodržovali pokyny pro její užívání a nevhazovali zakázané předměty:

 

  • abrazivní materiály – štěrk, písek, zemina, apod.
  • pevné předměty – dřevo, kameny, obaly, atd.
  • pevné kuchyňské odpady, a to ani ve formě rozmělněné
  • oleje, tuky, ropné látky, jedy, barvy
  • agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, soli, přípravky na hubení rostlin a hmyzu, látky s nadměrných zápachem či dusivé látky, výbušné a hořlavé látky a další
  • textilie, tkaniny, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír

Upozornění: Pokud bude porucha na domovní čerpací jímce způsobena nedodržením výše uvedených pokynů a pokynů uvedených v kanalizačním řádu, budou náklady za opravu vymáhány na majiteli napojené nemovitosti.