Správa a údržba obce Nelahozeves

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

dne: 14. květen 2022 (sobota)

Mobilní sběrna bude přistavena:

od do místo
8:00 8:30 Nelahozeves – u hasičárny
8:35 8:55 Lešany – u točny autobusu
9:00 9:20 Nelahozeves – sběrné místo (ul. Zagarolská 316)
9:30 9:50 Nelahozeves – u bytovek (ul. Nádražní)
9:55 10:15 Nelahozeves – u hřiště TJ Dynamo (ul. Pod Strání)

 

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:

  • vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry
  • použité olejové a palivové filtry
  • použité fritovací oleje v těsnících obalech
  • barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
  • kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
  • nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
  • neupotřebená léčiva
  • fotochemikálie
  • pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdávat na sběrném místě – Zagarolská 316 a není předmětem sběru.
Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.

PDF Verze letáku